Snowpark

Snowpark je v prevádzke, len keď sú priaznivé snehové podmienky, 3 – 4 bedne a jeden skok.